Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Veterán klubu Turzovka

Vážení priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v nedeľu 29.januára 2023 o 14:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice v Turzovke.

Túto informáciu odovzdajte aj priateľom, ktorí by sa chceli stať našimi členmi a priveďte ich so sebou.

  • členský poplatok 20€ je možné uhradiť na účet  SK84 8330 0000 0020 0163 6843  alebo v hotovosti na schôdzi tak, aby sme ho mohli následne preposlať do ZZHV. Kto nezaplatí v termíne, prestáva byť členom ZZHV
  • pripravujeme testácie, preto ma v prípade, že vám končí platnosť, alebo máte nové vozidlo obratom kontaktujte. Žiadosť je potrebné podať elektronicky do 28.2.2023
  • termíny riadnych testácií budú  zverejnené na stránke ZZHVSR.SK , v prípade potreby môžem zorganizovať aj klubovú.

za TVC

Vašek Dostálek

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s