BESKYD RALLYE 2019 – ŠTARTOVÁ LISTINA

Vážení priatelia,
na stretnutí prípravného výboru sme uzatvorili predbežnú štartovú listinu BESKYD RALLYE 2019. Aj napriek navýšenej ubytovacej kapacite sme, bohužiaľ, nemohli zaradiť na štart úplne všetkých záujemcov. O to viac sa tešíme na vybrané posádky, s ktorými sa uvidíme. Poprosíme vás o čo najskoršie potvrdenie účasti úhradou štartovného.

Štartovné uhraďte ako potvrdenie Vašej účasti najneskôr do 30.5. bankovým prevodom  na účet v slovenskej  alebo českej banke. Do príkazu na úhradu uveďte váš  VS  a do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno.

  • slovenská banka: IBAN SK3909000000000076307164
  • česká banka: IBAN CZ9720100000002300967159 / číslo účtu: 2300967159 kód banky: 2010

Ďakujem a teším sa na stretnutie! Vašek Dostálek

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s